Q & A / Otázky a Odpovědi


Q: EN - I have very short nails (they are fragile). Can I have my manicure done?
CZ - Mám velmi krátké nehty (jsou slabé). Mohu si nechat udělat mani?

A: EN - Yes - a manicure is not only about the nails - even with short dry nails your hands can have a treat with exfoliation, warm oil massage (good for fragile nails) and other routine procedures. And we will still make your nails look better and healthier as well.
CZ - Ano - mani není pouze o nehteh. Pokud máte krátké a lámavé nehty, můžete si nechat udělat exfoliace rukou, masáž nahřátým olejem (dobré pro slabé nehty) a další typické procedůry. Vaše nehty budou zdravější a mít lepší vzhled.


Q: EN - Have you got light colours? I want a natural look.
CZ - Máte světlé barvy? Chtéla bych přírodní odstín.

A: EN -  You can choose natural colours from white to rose, pink, cream, pearl.
CZ -   Můžete si vybrat barvu od bílé po barvu rúže (světle růžová), růžové, krémové, s perletí.


Q: EN - How often should I have a manicure done?
CZ - Jak často by jsem měla mít mani?

A: EN -  We recommend the complete procedure at least once a month. Mini manicures can be done on a weekly basis (filing, new colour)
CZ - Kompletní mani by měla být alespon 1x měsíčně. Mini mani můžet mít týdně ( zapilování, změna laku)