Diamond MicroDermaBrasion, 45 min, 800 Kč

cleansing / čistění pleti
Microdermbrasion / Mikrodermabraze
Massage w oil / Masáž s olejem
Cold hammer / Studené kladivo
Mask / Maska
Moisturiser w SPF / Krém proti slunci

Get six treatments and pay for 5 / Obědnejte si 6 ošetření a zaplatíte jen za 5 !

Combine with a full facial and pay ONLY 300 kč (total 1500 Kč) /
V kombinaci s Ošetření Pleti zaplatíte jen 300 kč (celková cena 1500 Kč )