Q & A / Otázky a Odpovědi


Q: EN - I have a lot of hard skin, will your pedicure help me?
CZ - Mám hodně staré kůže. Pomůže mi vaše pedikúra?

A: EN - As part of the pedicure routine, your hard skin will be removed. And you will really notice the difference when walking around in your shoes.
CZ - Součásti pedi je odstrnění staré kůže. Pocítíte rozdíl při chůzi ve vaších botech.

Q: EN -  Have you got light colours? I want a natural look.
CZ - Máte světlé barvy? Chci přírodní odstín.

A: EN - You can choose natural colours from white to rose, pink, cream, pearl.
CZ - Můžete si vybrat barvu od bílé po barvu rúže (světle růžová), růžové, krémové, s perletí


Q: EN - I have ingrown toe nails, what shall I do?
CZ - Mé nehty rostou špatným směrem co s tím mohu udělat?

A: EN - Regular pedicure certainly can both prevent and improve or solve the problem.
CZ - Pomůci pravidelný pedi dosáhnete vyditelněho zlepšení a problém tím vyřešíte.