Q &A / Otázky a Odpovědi

Q: EN - I heard the procedure is very painful, is that true?
CZ - Slyšela jsem že tato procedůra je velmi bolestívá, je to pravda?

A: EN - Perhaps some discomfort is a better description then very painful even though the experience is individual. Personally I find it a better sensation than the electrical shaving.  Generally people tell us that they expected it to be a lot worse.
CZ - Asi se dá řící že to trochu nepříjemné i když skušenosti jsou individualní. Myslím že je to lepší než se pořád holit. Lidé často říkají že očekávali vetší bolest.


Q: EN - How long do I have to wait after shaving my legs before I go for a waxing session?
CZ - Jak dlouho by jsem měla počkat na depilaci, když jsem si nohy předtím holila?

A:  EN - We recommend a minimum of 2 weeks so the hair grows back to at least 5mm.
CZ - Doporučujeme minimálně 2 týdny aby chloupky byli alesponˇ 5mm dlouhé.


Q: EN - What is the difference between sugar paste and wax?
CZ - Jaký je rozdíl mezi cukrovou pastou a voskem?

A: EN -  Sugar paste is generally gentler as it tends to adhere to hair but not to the skin.
CZ - Cukrová pasta je šetrnější, váže se na chloupky a né na pokožku.

Q: EN - What preparations do I need to make before coming?
CZ - Jak se mám připravit než příjdu na depilaci?

A: EN -   It is useful (not essential) to do a skin exfoliation 4 to 7 days beforehand. We can advise you on this.
CZ - Je dobré (ale né nutné) udělat peeling 4 až 7 dní předem, můžeme vám poradit.

Q: EN -  I have a problem with ingrown hair, how can I prevent them ?
CZ - Mám problém se zarůstajícími chloupky, jak tomu mohu předejít?

A: EN -You can try to do exfoliaiton once a week and see - the results are usually good.
CZ - Je možné dělat peeling 1x týdně - výsledek je často dobrý.