For Girls / Pro ní (Kč)*:
    Full Legs / Nohy celé:             600
    Brazilian / Brazilka:                700
    Bikini Line / Třísla:                300
    Arms / Ruce celé:                   250
    Arm Pits / Podpaží:                150
    Upper Lip / horní ret:              60

    For Guys / Pro něho (Kč)*:
    Full Back / Záda celě:                    800
    Half Back / Záda půl:                     400
    Chest+Stomach / Hrudník + Břicho:          800
    Bottom + Pubic area / Brazil plus :      1000
    Pubic area / Brazil:                     600

* stated prices are for a typical amount of hair and may be adjusted to reflect the situation for each individual / Uvedené ceny jsou pro typické množství chlupú a mohou být upraveny, aby odpovídaly skutečnosti